วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการยกโขยงทราเวล ทางช่อง New TV ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. เพื่อเป็นการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี