ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะสื่อมวลชนในกิจกรรม Press Tour และผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค. โดยร่วมรับประทานอาหารเย็นและทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับสื่อมวลชน และชมการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ ณ ร้านอาหารคุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่