ช่วงบ่ายของวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ สื่อมวลชน และ สัมภาษณ์รายการ “5 เช้า เม้าท์ใหญ่ “ซึ่งจะเผยแพร่ออกอากาศในวัน ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-9.00 น เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัน ดื่มนมโลก (World Milk Day )ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมโคสดแท้ 100%ไม่ผสมนมผง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ อ.ส.ค. ได้จัดขึ้น อาทิ กิจกรรมร่วมกับกรมปศุสัตว์ กทม.,กิจกรรมร่วมกับ Thai-Denmark Milk Land/Milk Shop,กิจกรรมร่วมกับร้าน McDonald’s,กิจกรรมร่วมกับ ปตท.สำนักงานใหญ่,กิจกรรมร่วมกับสวนน้ำ Vana Nava หัวหิน และกิจกรรมตามสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค เป็นต้น ณ ร้านนม Thai-Denmark Milk Land สาขา 15 Home village ฝั่งตรงข้าม ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ