ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสิมภาษณ์รายการ “ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย” ทางช่องสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ซึ่งจะเผยแพร่ออกอากาศในคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.20 – 20.20 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัน ดื่มนมโลก (World Milk Day) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ อ.ส.ค. ได้จัดขึ้น อาทิ กิจกรรมร่วมกับกรมปศุสัตว์ กทม., กิจกรรมร่วมกับ Thai-Denmark Milk Land/Milk Shop, กิจกรรมร่วมกับร้าน McDonald’s , กิจกรรมร่วมกับ ปตท.สำนักงานใหญ่, กิจกรรมร่วมกับสวนน้ำ Vana Nava หัวหิน และกิจกรรมตามสำนักงาน อ.ส.ค.ทั้ง 5 ภาค เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ