วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปี ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. อดีตผู้บริหารและพนักงานผู้ที่เกษียณอายุ เข้าร่วม ทั้งนี้ได้มีพิธีไหว้เจ้าที่และแม่ย่านาง พิธีสงฆ์/ถวายภัตตาหารเพล พร้อมทั้งผู้อำนวยการได้ให้โอวาท และกล่าวถึงการก่อตั้งฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในฐานะที่ผู้อำนวยการได้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่านแรก และร่วมรับชม powerpoint ประวัติความเป็นมาของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ บริเวณฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.