ช่วงเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบหลังคาเขียวให้แก่โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านศึกฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. และได้รับเกียรติจาก พระปลัดกิตติชัย วรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดผ่านศึก ได้ให้โอวาสแก่คณะครูและนักเรียน
ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม “แกะ ดื่ม พับ เก็บ” กับทาง อ.ส.ค. และถ่ายภาพร่วมกัน ณ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ อ.พญาเย็น จ.นครราชสีมา