ช่วงเช้าของวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรตินำผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไหว้ศาลพระพรหม ศาลตา-ยาย และร่วมกิจกรรมโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณสระน้ำ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น