เช้าวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ โดยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถ่ายทอดสดในช่วงเวลา 8.30 น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพฯ
ประเด็นในการสัมภาษณ์์เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” ในวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยดื่มนม พร้อมเพรียงกัน ในช่วงเวลา 8.00 น. หลังเคารพธงชาติ ณ อาคาร 1962 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

#wordmilkday  #worldmilkday2018 #raiseaglass