ช่วงสายของวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน KHON KAEN DPO Field Day ภายใต้กิจกรรม “อาหารสัตว์คุณภาพสูง เพื่อตอบโจทย์เพิ่มเนื้อนม (FAT,SNF,TS)” “เอาอิหยังให่งัวกิน จั่งสิได่เนื้อนมดี” ซึ่งภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ อาหารสัตว์คุณภาพสูง โดยมี รศ.ดร.ส.พญ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เข้าร่วม ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น