เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ตามโครงการ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้นได้นำทีมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ปลูกข้าวแบบนาโยน โดยใช้ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย และพันธุ์ข้าว กข.43 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสระบุรี ณ แปลงนาอินทรีย์ แผนกกสิกรรมธรรมชาติ​ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี