วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้าน อ.ส.ค. สดใส ใส่ใจคัดแยกขยะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ผู้ปกครองบ้านพักผู้ปฎิบัติงาน อ.ส.ค. และพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งหนึ่งในโครงการนี้ได้มีกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน อ.ส.ค.ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดหมู่บ้านให้กับผู้ปกครองหมู่บ้าน และผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี