ช่วงบ่าย สำหรับ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ Workshop และ ประกวดแผนสื่อสารการตลาด “ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”จัดเป็นปีที่ 4 เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ ” นมไทย-เดนมาร์ค แบรนด์ยืนหนึ่ง ในใจผู้บริโภค” เพื่อบอกเล่าเรื่องราว และ การสร้างความแตกต่างของแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ที่เป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ทำให้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็นที่น่าเชื่อถือ และอยู่ในใจผู้บริโภค ( Most Admired Brand) ได้อย่างยั่งยืน จากนั้น มีการบรรยายในหัวข้อ ” ทำโฆษณาอย่างไร?!? ให้ชัด สด และโดนใจ “โดย คุณชโลธร นวนทอง & คุณวุฒิชัย จงสงวน Associate Creative Director CJ WORX แก่ นิสิต/นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ณ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ