เช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่ตัวแทนสื่อมวลชนวิทยุจากคลื่น FM 89.50 MHz ในประเด็นเรื่องรางวัล Brand Footprint Award 2018 ประเภทรางวัล Up And Comers หรือแบรนด์ที่มีการเติบโตสูงสุดในผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว โดยรางวัลดังกล่าวถูกจัดลำดับโดยบริษัท กันตาร์ เวิล์ดพาแนล (Kantar Worldpanel) ที่ทาง อ.ส.ค. ได้รับ โดยบทสัมภาษณ์ดังกล่าวจะถูกออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-11.00 น. ทางคลื่นวิทยุ FM89.50 MHz