วันที่ 20 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ครบรอบ 57 ปี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. และรับชมวีดีทัศน์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ณ บริเวณอาคาร 1962 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี