วันที่ 4 มกราคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการร้าน THAI-DENMARK MILK LAND พร้อมด้วยดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ