ช่วงบ่ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ติดตามงานการจำหน่าย นม UHT และกลุ่มนมเย็นไทย-เดนมาร์ค ของเอเย่นต์ เขตพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ บริษัทมหาอิสราสมบัติ จำกัด, บริษัท PB 2017 ดิสทริบิวชั่น จำกัด และ หจก.เจเอ็มเค กรุ๊ป โดยเข้าเยี่ยมและ ประชุม เพื่อรับฟัง รายงาน สถานการณ์ การจำหน่าย นม ยู เอช ที และกลุ่มนมเย็นไทย-เดนมาร์ค ในเขตพื้นที่ และได้มีการหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มยอดการจำหน่าย ให้ได้ตามเป้าหมาย ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่