บ่ายวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย (Guest Speaker)ในหัวข้อ “School Milk Programmes as part of the Asian Dairy Challenge” เนื่องในงาน World Dairy Summit 2018 จัดโดย International Dairy Federation (IDF) ณ เมือง Daejeon ประเทศเกาหลีใต้