บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019” (ครั้งที่4) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. และหัวหน้าฝ่าย/สำนักฯ ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง พร้อมมอบเงินบริจาค และผลิตภัณฑ์นมปราศจากน้ำตาลแลคโตส ตราไทย-เดนมาร์ค ให้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (จ.เชียงใหม่) โดยมีกิจกรรมที่ทาง อ.ส.ค.ร่วมทำกับพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย ได้แก่ การมอบผลิตภัณฑ์นมและขนม, การให้ความรู้ด้านการดื่มนม หัวข้อ “กินนม กับชีวิตประจำวันผู้สูงอายุ”, การผูกข้อมือเพื่อขอพรจากพ่ออุ้ย แม่อุ้ย และปิดท้ายด้วยการร่วมรำวงพร้อมกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (จ.เชียงใหม่)