เช้าวันที่ 23 (ช่วงเช้า) ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานสภากาแฟ พร้อมกับผู้บริหาร อ.ส.ค. ที่มีหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในเขตพื้นที่เมืองเก่า “เวียงเจ็ดลิน” จำนวน 25 หน่วยงาน เข้าร่วม เพื่อพบปะพูดคุยและทานอาหารเช้า ร่วมกัน เพื่อให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่