เช้าวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกรรมการตัดสินในกิจกรรม ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็ก ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค” ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (President of the Asia-Pacific Federation on Giftedness และนายกสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ),รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม), ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล), คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ (พิธีกรผู้ประกาศข่าวและเจ้าของเพจพ่อม้าน้ำและแม่หมีกรีซลี่)ร่วมเป็นประธานในการตัดสินครั้งนี้ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มช่วงวัย คือ
กลุ่มครอบครัวเด็กเล็ก(อายุ 4-6 ปี)
1.รางวัลชนะเลิศ แพ็กเกจทัวร์เปิดประสบการณ์สู่ประเทศเดนมาร์ก เป็นเวลา 9 วัน 8 คืน 2 ที่นั่ง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมเงินรางวัลอีก 15,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 415,000 บาท ได้แก่ครอบครัวน้องตาต้า แม่เจี๊ยบ พ่อตั้ม
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ครอบครัวน้องเนตั้น แม่ตูน พ่อยุทธ
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ครอบครัว น้องตุณ แม่ตูญ
4.รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน2รางวัล ได้แก่ 1.ครอบครัวน้องออดี้ แม่แอน พ่อแอร์ 2.ครอบครัวน้องมิวมิว แม่จ๋า พ่อนก

กลุ่มครอบครัวเด็กโต(อายุ 7-12 ปี) จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งครอบครัวที่ชนะเลิศและได้รับรางวัลได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ แพ็กเกจทัวร์เปิดประสบการณ์สู่ประเทศเดนมาร์ก เป็นเวลา 9 วัน 8 คืน 2 ที่นั่ง มูลค่า 400,000 บาท พร้อมเงินรางวัลอีก 15,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 415,000 บาท ได้แก่ครอบครัวน้องดาด้า แม่งาม พ่อเด่น
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ครอบครัว น้องแจ๊ส พ่อโทน แม่เจ็ง
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ครอบครัวน้องนะโม แม่ใหม่ พ่ออ๊อด
4.รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ 1. ครอบครัว น้องโปโล แม่นิด พ่อบอย, 2.น้องอิ๊คคิว พ่อนัน
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ร้าน Thai-Denmark Milk Land โซนสุขสยาม ชั้น G ห้างสรรพสินค้า ICON SIAM