วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกรรมการตัดสินรอบ Grand Final โครงการสร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค Kid-D Family ปี 2 “ค้นหาอัจฉริยภาพบนความสุขที่แท้จริง” โดยมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 9,300 ครอบครัวซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม, ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร สาขาพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ พิธีกรและเจ้าของเพจพ่อม้าน้ำและแม่หมีกรีซลี่ และคุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล เจ้าของเพจเที่ยวรอบลูกร่วมเป็นประธานในการตัดสินครั้งนี้ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มช่วงวัย คือ
1.เด็กเล็ก (ช่วงอายุ 6-10 ปี) รางวัลชนะเลิศ แพคเกจทัวร์ประเทศ ญี่ปุ่น จำนวน 3 ที่นั่ง พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 315,000 บาท ได้แก่ ครอบครัวน้องนามิ
2.เด็กโต (ช่วงอายุ 11-15 ปี)รางวัลชนะเลิศ แพคเกจทัวร์ประเทศ ญี่ปุ่น จำนวน 3 ที่นั่ง พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 315,000 บาท ได้แก่ ครอบครัวน้องเบบี๋
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขาสุขสยาม ชั้น UG ศูนย์การค้า ICON SIAM กรุงเทพฯ