วันที่ 1 ธค.2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ Market Visit ผลิตภัณฑ์นม ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นนมนำเข้าจากประเทศต่างๆ เช่นนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และไทย เป็นต้น ตลาดนมมีความหลากหลายทั้งกลุ่มนมแช่เย็นและนม UHT ขนาดบริโภคเป็นไซส์ใหญ่และ รสชาตินมจืด มีส่วนที่เป็น High Value added Milk และนมPremium เช่นนม Organics มีราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งราคาสูงกว่าปกติ ประมาณ 3 เท่า