เช้าวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ (ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.) ให้เกียรติเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 77 ปี และมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.สรวิศ ธานีโต (อธิบดีกรมปศุสัตว์) เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ อ.ส.ค. ได้นำรถ Thai-Denmark Milk Truck เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562 ด้วย ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ