ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 อ.ส.ค. โดยฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้กำหนดจัดท่องเที่ยวทางรถไฟ ภายใต้โครงการ “ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ” ครั้งที่ 2 เพื่อนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปยังสถานีรถไฟมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ชมธรรมชาติตามเส้นทาง ผ่าน “ผาเสด็จ” ชะง่อนหินใหญ่ซึ่งมีรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” และ “ส.ผ.” อำเภอแก่งคอย มุ่งหน้าสู่อำเภอมวกเหล็ก  ชมกิจกรรม “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”และสัมผัสบรรยากาศในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2560”

นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมเดินทางในครั้งนี้ สามารถติดต่อซื้อตั๋วรถไฟในราคาปกติซึ่งออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 06.40 น.  ถึงสถานีรถไฟมวกเหล็ก สระบุรี เวลาประมาณ 10.10 น. จากนั้นติดต่อซื้อบัตรท่องเที่ยว “ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ” จากเจ้าหน้าที่ของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งประจำอยู่ที่สถานีรถไฟมวกเหล็ก อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 150.-บาท นักเรียน/นักศึกษา 130.-บาท และเด็ก 100.- บาท เพื่อนั่งรถพ่วงออกจากสถานีรถไฟมวกเหล็ก เที่ยวน้ำตกมวกเหล็กและศึกษาธรรมชาติในสวนรุกขชาติมวกเหล็ก ชื่นชมต้นไม้ของพ่ออายุกว่าห้าสิบปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก “เที่ยวข้ามภาค” ภายในพริบตา เขตรอยต่อระหว่างนครราชสีมากับสระบุรี

ชมกิจกรรมของ “ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค” เพลินตาไปกับทิวทัศน์และทุ่งหญ้าของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ศึกษากิจกรรมในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รีดนมโค ป้อนนมลูกโด ชมการแสดงม้าและคาวบอย สัมผัสบรรยากาศที่น่าตื่นใจพร้อมเลือกซื้อของฝากภายในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2560” เวลาประมาณ 16.30 น. ของวันดังกล่าว นั่งรถพ่วงออกจาก “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟอำเภอมวกเหล็ก รอขึ้นรถไฟในเวลา 17.29 น. เพื่อเดินทางกลับถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงเวลา
21.10 น. โดยสวัสดิภาพ