เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” โดยมี คุณชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร, คุณบุญจันทร์ เจริญรัมย์ หัวหน้ากองบริการงานทั่วไป และ คุณพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้ากองท่องเที่ยวและโครงการพิเศษ นำเหล่าบรรดาพนักงานในฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าร่วมทำความความสะอาดบริเวณอาคาร 1962 และ อาคารฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งหมด

          ในกิจกรรมครั้งนี้ ช่วงเช้ามีการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคาร 1962 โดยการนำรถตัดหญ้ามาตัดแต่งพื้นที่ส่วนที่เป็นสนาม และช่วยกันกวาดเศษหญ้ากับขยะด้านหน้าอาคารก่อนที่จะมีการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนด้านหน้าอาคาร 1962 จากนั้นในช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เสร็จแล้วพนักงานได้แยกย้ายกันไปสะสาง จัดระเบียบ โต๊ะทำงานและสถานที่ทำงานของตนเองตามนโยบาย 5 ส. ของ อ.ส.ค.และตามแผนงานของคณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5 ส.