ช่วงเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรรมวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ประจำปี 2563 ที่จะถึงในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตร รวมถึงนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ร่วมเชิญชวนให้คนไทยหันมาบริโภคนม ซึ่งผลิตโดยคนไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคมนมด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล