คืนวันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.( ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. (ทั้งอดีตและปัจจุบัน) ได้ร่วมพิธีงานศพ อาจารย์ ทินกร คมกฤส อดีตผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ณ.โบสถ์เซนต์หลุยส์ ถนนสาทร กทม.