บ่ายวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายวิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค. ณ วัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร