ช่วงเช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะผู้บริหาร และ พนักงาน อ.ส.ค. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 68 พรรษา เพื่อเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดี มีความมุ่งมั่น แน่วแน่ รวมกันเป็นพลังของแผ่นดิน ดูแลทุกข์สุขของประชาชน รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี