ช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 22 ปี การก่อตั้งสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (สภ.นล.)โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค. พนักงาน สภ.นล. และนายสันติภาพ ลิมประพันธ์ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก ร่วมทำบุญ ตักบาตร ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ท่านผู้อำนวยการ ได้ประชุมมอบนโยบายปี 2563 แก่พนักงาน ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง อ. ศรีนคร จ.สุโขทัย