ช่วงเช้าวันที่ 3 มกราคม 2563 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน​ 63​ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมีร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในพิธีดังกล่าว จากนั้น ได้เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระรวงเกษตรและสหกรณ์, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร