เช้าวันที่ 13 มกราคม2560  น.ส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ