ช่วงเช้าของวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรตินำผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไหว้ศาลพระพรหม ศาลตา-ยาย และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบ 22 ปี จากนั้น ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 ณ โรงงานผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น