ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรนมสด พระสงฆ์ 100 รูป พร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค. ข้าราชการ และ ประชาชน ในเขตพื้นที่ อ.มวกเหล็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ อ.ส.ค.จัด ภายใต้ชื่องาน“730 วัน ธ สถิต ณ แดนสรวง” ณ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี