วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมพิธีทำบุญบ้านพักผู้อำนวยการ และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ส.ค. ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อบุญลือ ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง บวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม เพื่อความเป็นศิริมงคล และมอบหนังสือ 4 ปี 4 เดือน เป็นที่ระลึกแก่คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ณ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี