วันที่ 16 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันเกิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ครบรอบ 56 ปี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค.เข้าร่วม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ค ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2505 จึง นับได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง