เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 07.49 น. เป็นฤกษ์งามยามดีที่ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเช้า เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร สถานที่ และพนักงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และได้นิมนต์ท่านพระครูปลัดมนัส สุภนิมิต (พระอาจารย์อุ่นใจ จิรสุโภ) เจ้าอาวาสวัดถนนโค้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้มาเทศนาเรื่อง “การทำงานให้มีความสุข” และได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส  ร่วมงานด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงาน อ.ส.ค.

หลังจากเสร็จพิธีการทำบุญเลี้ยงพระแล้ว เป็นโอกาสดีของฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ที่ผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.ค. ได้มาเยี่ยมเยือนอย่างพร้อมหน้า จึงให้โอวาท นโยบายและแนวทางการบริหารงาน แก่พนักงาน อ.ส.ค. หลังจากนั้นจึงถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้าป้ายฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัวแดงสองแม่ลูก

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ขอขอบคุณโอวาท นโยบาย และแนวทางดีๆ จากผู้บริหาร อ.ส.ค. ทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้