เช้าวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 6.30 น. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ฝ่ายการตลาดและการขาย อ.ส.ค. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมฝนหลวง และการบินเกษตร กรุงเทพฯ