เช้าวันที่ 14 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบรางวัลทีมชนะการประกวดClip VDO โฆษณา ในโครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ที่มีผลคะแนนมาจากยอดViews จาก YouTube และยอดViews Share และEngagement จาก Facebook และWebsite Thai-Denmark Workshop แก่ ทีม Story Plan จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร