ช่วงเช้าวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.ดีเด่น ประจำไตรมาส ปี 2561 โดยมีพนักงาน อ.ส.ค.ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับมอบรางวัล จำนวน 62 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี