ช่วงเช้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เจ้าของแม่พันธุ์โคนมที่มีพันธุกรรมชั้นเลิศ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โดยเจ้าของแม่พันธุ์โคนมที่ได้รับโล่รางวัล ดังนี้
อันดับที่ 1 นายวิชัย เฉิดจะโปะ สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อันดับที่ 2 นายจำรัส วิจิตร สังกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จำกัด
อันดับที่ 3 นายสนั่น ขำศิริ สังกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สีคิ้ว จำกัด
อันดับที่ 4 นายไชยรัตน์ ศิริมังคลารุรักษ์ สังกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
อันดับที่ 5 นายมานิตย์ เลิศกลาง สังกัด สหกรณ์โคนมปักธงชัย จำกัด
กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ลานประกวดโค เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี