ช่วงบ่ายวันที่ 23 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมรดน้ำขอพร น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ก่อนการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ