วันนี้ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย รมว.กษ.(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 12 สิงหาคม 2560 ณ ภายใน พระบรมมหาราชวัง