วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ตามโครงการพี่เลี้ยง โดยมี คุณรสา กาญจนสาย รักษาการที่ปรึกษาการประเมินรัฐวิสาทกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เกียรติร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ธ.ก.ส. อาคารนางเลิ้ง