เช้าวันที่ 27 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบหมายให้นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมเป็นตัวแทนในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ ภายในงานมีหน่วยงานที่สังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 7 หน่วยงานเข้าร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ทั้งนี้ อ.ส.ค.ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ จำนวน 79,999 ดอก ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์