ช่วงเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ฟาร์มโคนมของ นายสุชาติ ทองแย้ม เกษตรกรผู้ชนะเลิศประกวดโคนมมากท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนายสุภาสิต สูบกำปัง เกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดโคนมมากไม่จำกัดอายุ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อ.ส.ค. เข้าร่วม ณ สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี