วันที่ 22 ตุลาคม 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมในพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย

โดย อ.ส.ค.มีผู้เข้าประกอบพิธีอุปสมบทในโครงการฯ จำนวน 7 คน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2560