ช่วงเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมนาโครงการ ” สัญจรสบาย ได้ใจงาม” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้บริหาร กับพนักงาน อ.ส.ค. และ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. โดยมีพนักงาน จากสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สภอ.)ให้การต้อนรับ และเข้าร่วม พร้อมทั้งได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการบริหารงาน ขององค์กร ณ ห้องประชุม สภอ. ท่าพระ จ.ขอนแก่น