เช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง”Muaklek International Challenge Half Marathon 2018″ ที่หอการค้าจังหวัดสระบุรี จัดขึ้น โดย ได้รับเกียรติจากอดีต รมว.ท่องเที่ยว และกีฬา(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร) เป็นประธานเปิดงาน และ มร.อูฟฟ์ วอลช์เชล เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย พร้อมคณะร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประมาณ 4,000 คน ณ ลานนับดาว อุทยานแห่งชาตินำ้ตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี