ช่วงค่ำวันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาและนันทนาการ ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ดังนี้
1.การแข่งขันเซปักตะกร้อ “นมไทย-เดนมาร์ค” ณ สนามกีฬาชั่วคราวหน้าอาคารอเนกประสงค์
2.การแข่งขันชกมวยไทย “นมไทย-เดนมาร์ค สืบสานศิลปะมวยไทย” ณ เวทีมวยชั่วคราว บริเวณลานออกกำลังกายอาคารอเนกประสงค์